Một bài toán tính tổng

Link bài toán: http://vn.spoj.com/problems/C11CAL/

Solution 0.00s
Solution nhân ma trận
Solution khử Gauss
  • Tung Thanh

    vanhoa ơi đọc được thì email cho mình nhé . lee@muhanam.com hay icq 600999719 . thanks