Đang tải...
Tìm kiếm
Tên sách:
Tác giả:
Thể loại:
Lấy thông tin

Kết quả
[2013-01-14, 09:30 PM] Mình đã sửa lại link tải font, các bạn có thể tải bt rồi.
[2012-11-08, 00:00 AM] Thư viện updated, thêm bìa cho toàn bộ eBooks, nhập captcha 1 lần cho 10 cuốn sách.
[2010-04-28, 07:00 AM] Thư viện updated: 407 truyện mới, 54 truyện được sửa đổi. Reconv lại toàn bộ epub, xóa hình bìa mặc định cho định dạng này.
[2010-01-09, 20:56 PM] Thư viện updated: Thêm định dạng EPUB cho Sony Reader, để không bị lỗi font khi đọc các bạn tải font.rar về giải nén vào thư mục gốc bộ nhớ máy (lúc đó các tập tin font sẽ ở trong thư mục <Bộ nhớ máy>:/fonts/).
[2010-01-02, 13:11 PM] Thư viện updated: 248 truyện mới, 3 truyện được sửa đổi
[2009-10-05, 07:28 PM] Thư viện updated.
[2009-07-26, 11:43 PM] Mình vừa update eBook của thư viện, với khoảng 500 đầu sách mới. Chúc vui. ^^. Giờ có vẻ như mình có nhiều thời gian rồi, thư viện có lẽ sẽ được cập nhật thường xuyên từ bây giờ.